BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
– Với đặc tính của thị trường bất động sản rất phong phú, đa dạng, chúng tôi luôn cố gắng giữ cho những thông tin được đăng trên trang VIRALAND.VN hữu ích và chính xác nhất có thể. Để thực hiện điều đó, VIRALAND.VN yêu cầu khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi bắt buộc.
– Các thông tin cá nhân mà VIRALAND.VN có thể thu thập từ Khách hàng: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc…

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
– Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà Khách hàng yêu cầu;
– Gửi thông tin đến Khách hàng;
– Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;
– Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng;
Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, VIRALAND.VN sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba để họ dùng vào mục đích quảng cáo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Các thông tin cá nhân của Khách hàng được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu khách hàng đưa ra.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
– Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website VIRALAND.VN được bảo mật.

Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân trong các tình huống sau:
– Truy cập, sử dụng website;
– Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
– Đặt mua và sử dụng dịch vụ của website;
– Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;
– Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;
– Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
– Đơn vị tổ chức thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng trên website chỉ sau khi Khách hàng đã đăng ký tài khoản, tức đã được sự đồng ý trước của Khách hàng.

Quy định về Chính sách bảo mật thông tin của VIRALAND.VN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2019.