Cho thuê căn hộ quận Ngũ Hành Sơn bất động sản

Cho thuê căn hộ An Thượng, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Giá: 4 triệu Diện tích: 40 m2 Hướng: KXĐ

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn Mã tin: T036747 Ngày đăng: 09/10/2020

Cho thuê căn hộ đường Hoài Thanh, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Giá: 4,5 triệu Diện tích: 35 m2 Hướng: KXĐ

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn Mã tin: T036658 Ngày đăng: 09/10/2020

Cho thuê căn hộ gần đường Phan Tứ, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giá: 3,2 triệu Diện tích: 30 m2 Hướng: KXĐ

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn Mã tin: T035763 Ngày đăng: 03/10/2020

Cho thuê căn hộ đường Chế Lan Viên, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giá: 3,5 triệu Diện tích: 25 - 50 m2 Hướng: KXĐ

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn Mã tin: T035798 Ngày đăng: 03/10/2020

Cho thuê căn hộ đường Chế Lan Viên, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Giá: 3,5 triệu Diện tích: 30 m2 Hướng: KXĐ

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn Mã tin: T034410 Ngày đăng: 29/09/2020

Cho thuê căn hộ đường Lê Quang Đạo, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Giá: 4 triệu Diện tích: KXĐ Hướng: KXĐ

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn Mã tin: T031707 Ngày đăng: 25/06/2020

Cho thuê căn hộ đường Võ Nguyên Giáp, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Giá: 6 triệu Diện tích: 60 m2 Hướng: KXĐ

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn Mã tin: T031776 Ngày đăng: 25/06/2020

Cho thuê căn hộ đường An Thượng 5, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Giá: 5 triệu Diện tích: 60 m2 Hướng: KXĐ

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn Mã tin: T031364 Ngày đăng: 22/06/2020

Cho căn hộ đường Võ Nguyên Giáp, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Giá: 6 triệu Diện tích: 60 m2 Hướng: KXĐ

Quận/Huyện: Ngũ Hành Sơn Mã tin: T030965 Ngày đăng: 19/06/2020

1 2