Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: “Nhiều công trình, dự án chậm trễ tiến độ do ỷ lại quen biết để chỉ định thầu”

13/01/2021 | Tin bất động sản Đà Nẵng

Phát biểu thẳng thắn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh tại hội nghị sơ kết, đánh giá công tác đầu tư, đền bù giải tỏa năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 12/1/2021. Ông cũng chỉ ra những biện pháp mà TP Đà Nẵng sắp áp dụng để chấn chỉnh tình trạng này.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị sơ kết, đánh giá công tác đầu tư, đền bù giải tỏa năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 12/1/2020.

Điều chỉnh thiết kế dự toán quá nhiều lần khiến công trình, dự án kéo dài!

Sáng 12/1/2020, hội nghị sơ kết, đánh giá công tác đầu tư, đền bù giải tỏa năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức đã ghi nhận, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các sở, ngành, địa phương nên công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các công trình, công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt được một số kết quả.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nêu rõ, do những lý do khách quan và chủ quan, thời gian qua công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn TP chậm so với yêu cầu, đòi hỏi các đơn vị, địa phương liên quan cần nhanh chóng có giải pháp điều chỉnh, khắc phục những vướng mắc, tồn tại để năm 2021 đạt và vượt kế hoạch đề ra trên lĩnh vực này.

“Công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các công trình chậm so với yêu cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến việc giải ngân vốn đầu tư công, ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế – xã hội của TP. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng của Đà Nẵng bị chậm lại. Vì vậy năm 2021, chúng ta phải quyết tâm chính trị cao nhất để làm sao cải thiện tình hình này” – ông Lê Trung Chinh nói.

Theo ông, giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân giải phóng mặt bằng chậm thì đã có nhiều người đề cập. Tuy nhiên có các lý do khác cũng cần phải được chỉ rõ: Đó là năng lực của các đơn vị tư vấn; năng lực của các đơn vị thi công; và sự điều hành, quản lý của các chủ đầu tư, các BQL dự án.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chỉ rõ: “Đối với các đơn vị tư vấn, những năm gần đây, rất nhiều đơn vị chúng ta chỉ định thầu hoặc đấu thầu, thế nhưng có tình trạng dự toán thiết kế điều chỉnh quá nhiều lần, làm thay đổi, điều chỉnh chủ trương đầu tư kéo dài ra. Vấn đề đối với công tác tư vấn thiết kế rơi vào những nguyên nhân sau đây:

Một là chúng ta đánh giá không hết sản lượng, sản phẩm. Thứ hai là chúng ta bỏ sót việc, nên sau khi triển khai xong, đến giai đoạn thi công lại phát hiện thiếu phần này, phần kia phải bổ sung, kéo theo phải điều chỉnh vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư kéo dài. Tình trạng đó do đâu? Là do năng lực của đơn vị tư vấn, mà năng lực này là do nhiều lần ỷ lại quen biết chỗ này, chỗ kia để chỉ định thầu!”.

Tư vấn, nhà thầu vi phạm nhiều lần: Không chỉ định thầu, không cho tham gia đấu thầu!

Để chấn chỉnh tình trạng “ỷ lại quen biết” nêu trên, ông Lê Trung Chinh yêu cầu, tới đây nếu các đơn vị tư vấn thiết kế để phải điều chỉnh thiết kế dự toán 1 đến 2 hai lần thì cứ mỗi lần thẩm định, Sở Xây dựng đánh dấu chéo một ô. “Chừng 3 – 4 lần như thế thì thôi, không chỉ định thầu đơn vị đó nữa và cũng không cho đơn vị đó đấu thầu nếu trên 500 triệu đồng. Chúng ta làm quyết liệt như thế để thấy được trách nhiệm của từng đơn vị!” – ông Lê Trung Chinh nói.

Đối với những trường hợp một gói thầu chung cho tất cả các công đoạn, ông Lê Trung Chinh cũng yêu cầu xử lý trách nhiệm các đơn vị tư vấn nếu làm thất thoát tiền của nhà nước. Ông nói: “Ví dụ đúng ra chỉ cần 4 đồng nhưng họ thiết kế dự toán lên tới 5 đồng, và chúng ta phải thanh toán 5 đồng thì một đồng dôi ra đó là do anh tư vấn làm sai sót. Khi kiểm toán kiểm tra ra thì đơn vị tư vấn phải bù vào cho nhà nước vì trách nhiệm của anh là làm thiếu sót!”.

Đối với các đơn vị thi công, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng chỉ rõ, hiện nay có tình trạng một số đơn vị năng lực rất kém, khi thi công chỉ đưa bộ phận nhỏ ra làm, khiến kéo dài thời gian. Ông đề nghị sở, ngành, quận, huyện cần nghiên cứu, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu rất rõ tiến độ từng công việc, từng giai đoạn và số vốn của từng công đoạn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Nếu công đoạn đầu mà đơn vị thi công chậm tiến độ tôi phạt anh theo đúng quy định pháp luật. Nếu sau khi gia hạn mà vẫn chậm tiến độ 2 – 3 lần thì chấm dứt hợp đồng ngay từ công đoạn đầu tiên, đừng để gần tới hết rồi chúng ta mới tính chuyện gia hạn này”.

“Mục tiêu của chúng ta là tiến độ và chất lượng công trình chứ không phải là đi phạt nhà thầu, nhưng chúng ta làm biện pháp này để xử lý những nhà thầu không đủ năng lực và loại ngay từ vòng thứ nhất để không gây ảnh hưởng cả công trình, dự án. Và nếu những đơn vị này vi phạm nhiều lần thì chúng ta cũng không chỉ định thầu và không tổ chức mời thầu đối với họ!”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu rõ.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng xây dựng quy chế lựa chọn các đơn vị tư vấn từ khâu thiết kế dự toán, đến khâu kiểm tra của các Ban, rồi đến vấn đề thẩm định, kiểm định của Sở Xây dựng. Trong đó đưa ra tiêu chí rất cụ thể đến chừng nào đơn vị tư vấn sẽ bị dừng chỉ định thầu hoặc tham gia đấu thầu nếu vi phạm. Quy chế này sẽ phổ biến rộng rãi cho các đơn vị tư vấn và cương quyết thực hiện, nếu chậm trễ, sai phạm do nguyên nhân chủ quan thì phải xử lý.

Ban quản lý dự án tiếp tay cho đơn vị tư vấn, nhà thầu kém năng lực cũng sẽ bị xử lý

Theo ông Lê Trung Chinh, các công trình trọng điểm, động lực nếu hoàn thành đúng tiến độ sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Nguồn lực, nguồn vốn, sự đầu tư vào các dự án, công trình này rất lớn. Do đó, các chủ đầu tư, các BQL dự án phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch rất cụ thể về tiến độ từng giai đoạn; điều hành, quản lý tốt các dự án; nếu tiếp tay, ủng hộ cho các đơn vị tư vấn, thi công không đủ năng lực thì cũng sẽ bị xử lý.

“Chúng ta phải thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo từng giai đoạn, kế hoạch rất cụ thể và phải kiểm tra, giám sát việc thi công của các đơn vị. Sai phạm phần nào thì xử lý ngay phần đó, nếu công đoạn đầu tiên mà sai thì chúng ta chấm dứt hợp đồng ngay từ giai đoạn đầu để đổi đơn vị thi công khác. Phải nói rõ quan điểm này và giao cho các Ban Quản lý dự án khi có chỉ đạo của UBND TP thì phải làm việc cụ thể với từng đơn vị thi công về vấn đề này!” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói.

Ông giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát tiến độ, hàng tháng xác định rõ nguyên nhân chủ quan dẫn tới chậm tiến độ để đề xuất hình thức xử lý, chế tài đối với các đơn vị có liên quan, đồng thời xem xét trách nhiệm trong công tác thi đua, công tác cán bộ.

Đồng thời yêu cầu phải tăng cường trách nhiệm phối hợp của các đơn vị được thụ hưởng công trình, dự án. Thường các đơn vị này hay có tâm lý “cho gì hưởng nấy, sớm chừng nào tốt chừng nấy”, nên trong khi chưa chuẩn bị các điều kiện thì vẫn sẵn sàng tiếp nhận, ký vào bản vẽ theo kiểu “cứ làm đi, được gì đó thì được, rồi từ từ tính sau”. Việc này cũng cần phải được khắc phục.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư căn cứ kế hoạch vốn năm 2021 để làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho các đơn vị, thành lập Tổ kiểm tra thường xuyên công tác này. Đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, Ban quản lý theo dõi, giám sát kỹ đơn vị tư vấn trong công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế dự toán, hạn chế tối đa tình trạng khảo sát, khoan thăm dò địa chất chưa tốt dẫn tới phải điều chỉnh biện pháp thi công, dẫn tới chậm tiến độ.

“UBND TP giao Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý trong thực hiện dự án. Trường hợp chủ đầu tư chậm tiến độ thì báo cáo UBND TP xem xét, cần thiết thì điều chuyển bớt nguồn vốn qua các Ban quản lý khác, dự án khác!” – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Viraland.vn – Trang tin bất động sản Đà Nẵng – Quảng Nam

Mời xem thêm: Thành phố Đà Nẵng cần sớm khai phóng nguồn lực đất đai

  • Gửi tin này cho bạn bè:

TIN TƯƠNG TỰ

Vay tiền đầu tư vào những dự án bất động sản, “lướt sóng” kiếm lời nhưng hàng trăm người ở khu vực miền Trung phải gánh trái đắng Liên tiếp mấy ngày qua, nhiều người dân ký hợp đồng hợp tác đầu tư dự án HomeLand Green City đã tập trung về Chi nhánh Công...Đọc tiếp
Bí thư Đà Nẵng đặt câu hỏi Sở Xây dựng có thể thống kê được bao nhiêu dự án đã điều chỉnh quy hoạch từ bốn lần trở lên không?  Sáng 18-1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi làm việc với Sở Xây dựng TP. Phát biểu tại buổi làm...Đọc tiếp
Tổng giám đốc Công ty CP Đất Quảng lừa bán bán 302 lô đất thuộc dự án “ma” cho 192 nạn nhân rồi chiếm đoạt số tiền hơn 103 tỷ đồng. Từ ngày 12 đến 15/1, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử hai bị cáo Nguyễn Thị Bích Thuận (38 tuổi, trú...Đọc tiếp
Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu phải thanh tra toàn diện hoạt động của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn Thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành thống báo kết luận buổi làm việc với Ban cán sự đảng UBND Thành...Đọc tiếp
Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng vừa có Văn bản số 614/TB-VP (ngày 31/12/2020) thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tại cuộc họp nghe báo cáo rà soát, khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò. Thông báo số...Đọc tiếp
Sau cơn sốt đất lịch sử cuối 2017, thị trường bất động sản Đà Nẵng – Quảng Nam trải qua thời kỳ đóng băng dài gần 3 năm. Theo đánh giá của giới đầu tư, đáy của thị trường cũng là cơ hội cho nhà đầu tư đi trước. Cơn sốt BĐS Đà Nẵng –...Đọc tiếp

TIN MỚI NHẤT

Nhiều người vẫn quan niệm ở nhà mặt đường là sướng nhưng thực tế không phải lúc nào cũng là màu hồng. Theo chuyên gia về nhà ở Doug Wagner (Mỹ), ước tính có 50% hoặc nhiều hơn những người mua nhà do chuyên gia này đại diện không xem các căn nhà ở mặt...Đọc tiếp
Thiết kế nhà có gác lửng là kiến trúc giúp tăng thêm diện tích không gian và giải quyết nhu cầu về nhà ở. Tuy nhiên, thiết kế nhà có gác lửng là một phong cách thiết kế nội thất đặc biệt, do vậy trong quá trình thiết kế bạn cần lưu ý những điều...Đọc tiếp
Tư vấn về bồi thường khi thu hồi đất: Gia đình tôi có đất thuộc diện bị Nhà nước thu hồi. Xin hỏi, gia đình tôi sẽ được nhận các khoản hỗ trợ nào khi bị thu hồi đất? Trên đây là câu hỏi bạn đọc có email ngochuyenxx@xx gửi đến Văn phòng Tư vấn...Đọc tiếp
Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) rủi ro thường rơi vào thời điểm đáo hạn trái phiếu (trong khoảng trên dưới 5 năm tới đây), nhất là đối với các trái phiếu cam kết trả lãi cao, mà doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả… “Bùng nổ” phát hành, cam kết khủng 18%/năm...Đọc tiếp
Trồng rau trên sân thượng bằng thùng xốp là cách làm đơn giản, an toàn được nhiều gia đình ở thành phố áp dụng. Vườn rau sân thượng vừa cung cấp nguồn rau sạch cho cả nhà lại vừa cải thiện không gian sống của gia đình gần gũi với thiên nhiên hơn. Thùng xốp...Đọc tiếp
Bạn có thể không chuyển đến một ngôi nhà mới vào năm 2021, nhưng bạn vẫn có thể làm cho ngôi nhà của mình trở nên mới mẻ trở lại bằng cách xem xét từng phòng và cập nhật thiết kế. Bạn có thể muốn tìm một không gian tốt hơn cho văn phòng tại...Đọc tiếp