10 trường hợp được Nhà nước miễn giấy phép xây dựng

Từ ngày 1/1/2021, nhà riêng lẻ nông thôn dưới 7 tầng, nếu không vướng quy hoạch sẽ được miễn giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi. Quốc hội vừa thông qua luật Xây dựng sửa đổi có nhiều điều chỉnh trong việc cấp giấy phép xây dựng. Một trong những điểm nổi bật...Đọc tiếp