Bất động sản Đà Nẵng vượt qua mọi sóng gió

Doanh nghiệp bất động sản Đà Nẵng sẽ vượt qua mọi sóng gió để bước vào chu kỳ mới của năm 2020 sau một năm đầy nổ lực để ổn định giá trên thị trường. Bất động sản Đà Nẵng loại trừ nguy cơ bong bóng Các doanh nghiệp liên minh G-Six có nhận định...Đọc tiếp