BĐS công nghiệp chuyển mình

Theo các chuyên gia, khó khăn về nguồn lực đất đai, thủ tục hành chính sẽ khiến bất động sản công nghiệp khó phát triển lâu dài. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – GS Đặng Hùng Võ cho rằng ở Việt Nam, cách quản lý các khu công nghiệp còn bao cấp....Đọc tiếp