Bộ Công an phản đối việc chuyển Condotel thành nhà ở

Bộ Công an đã phản đối việc chuyển đổi căn hộ Condotel thành nhà ở và kiến nghị không phát triển thêm loại hình bất động sản này. Trong báo cáo trình Thủ tướng về các bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến căn hộ du lịch (Condotel), văn phòng kết hợp lưu trú...Đọc tiếp