Chậm nhất tháng 9/2019 đưa cảng cá Tam Quang vào sử dụng

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phươg liên quan gấp rút hoàn thiện dự án cảng cá Tam Quang chậm nhất trong tháng 9/2020 để đưa vào sử dụng. Nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến thủ tục đất đai, ông...Đọc tiếp