Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng

Quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt, có tỉ lệ 1/2000, quy mô diện tích đất 300 ha với vị trí, phạm vi ranh giới thuộc Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng và Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Theo thông tin từ Đại học Đà Nẵng,...Đọc tiếp