Chính sách quản lí

Vào đầu tháng 6/2019, Tỉnh Đồng Nai đang đón nhận một sự thay đổi lớn khiến cho người dân của Đồng Nai nói chung và đặc biệt là của người dân Long Khánh nói riêng đều cảm thấy phấn khởi đó là chuyển biến từ thị xã lên thành phố Long Khánh. Long Khánh hứa...Đọc tiếp