Chính thức ban hành Nghị định 25: Doanh nghiệp bất động sản “thở phào”

Nhà đầu tư trúng thầu sẽ được giao đất ngay sau khi hoàn thành các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư khu đất thực hiện dự án. Đây là nội dung mới nhất tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ. Nghi định này quy...Đọc tiếp