Chưa xét cho người đang có quyền sử dụng đất ở Đà Nẵng mua thuê nhà ở xã hội

Lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng ra chỉ đạo tạm thời sẽ chưa xem xét giải quyết mua bán, cho thuê nhà ở xã hội đối với người đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Theo thông báo của Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND – UBND thành phố Đà...Đọc tiếp