Condotel cần thoát khỏi tư duy chật hẹp

Theo Nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT – Giáo sư Đặng Hùng Võ, hãy nhìn condotel như BĐS đa công năng. Nó thể hiện theo nhu cầu phát triển của kinh tế chia sẻ. Văn bản 703/BTNMT-TCQLĐĐ được Bộ TN&MT ban hành chưa tháo gỡ được sự chật hẹp về pháp lý cho condotel. Cần một...Đọc tiếp