Đà Nẵng đầu tư cảng Liên Chiểu: Đã trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương!

Dự án cảng Liên Chiểu vừa được ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng đệ trình đến Thủ tướng Chính phủ nhằm phê duyệt quyết định đầu tư. Theo đó, dự án xây dựng cảng Liên Chiểu là dự án thuộc nhóm A, là công trình về giao thông đạt cấp đặc biệt...Đọc tiếp