Đà Nẵng đầu tư hai dự án hạ tầng: Vừa thông qua hơn 1300 tỷ!

Theo thông tin từ BQLdự án đầu tư xây dựng hạ tầng & phát triển đô thị và BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, UBND TP đã quyết định thông qua chủ trương về đầu tư trong giai đoạn 3 của Trạm xử lý nước thải tại Hòa Xuân....Đọc tiếp