Đà Nẵng điều chỉnh nguồn vốn dự án Trung tâm bảo trợ xã hội

Ngày 26/2, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã phê duyệt Quyết định điều chỉnh nguồn vốn dự án Trung tâm bảo trợ xã hội. Nguồn vốn này được đầu tư để xây dựng, mở rộng và nâng cấp Trung tâm bảo trợ xã hội. Theo...Đọc tiếp