Đà Nẵng hoàn thiện nhiều dự án thành phố thông minh trong năm 2020

Năm 2020, Đà Nẵng dự kiến sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng nhiều dự án thành phố thông minh trong các đề án xây dựng đang được triển khai tại thành phố. Cuối năm 2018, Đà Nẵng chính thức triển khai xây dựng các dự án thành phố thông minh thông giai đoạn...Đọc tiếp