Đà Nẵng: Hoàn thiện thủ tục đấu nối cấp nước trước khi thẩm định dự án

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố trước khi trình thẩm – phê – cấp phép dự án phải hoàn thiện thủ tục đấu nối  cấp nước với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng. Đà Nẵng hoàn thiện thủ túc đấu nối...Đọc tiếp