Đà Nẵng: Khó khăn trong việc thu hồi những căn hộ chung cư sai phạm

Theo Trung tâm Quản lý và khai thác nhà TP Đà Nẵng, thực hiện kết luận của thanh tra năm 2018 về bố trí, sử dụng, quản lý căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trong vòng 12 tháng, kể từ ngày 1/10/2019, 209 trường hợp người thuê...Đọc tiếp