Đà Nẵng: Làm gì đẻ giải ngân 14.000 tỷ đồng?

Trong giai đoạn 2016-2020, hàng loạt dự án trọng điểm của Đà Nẵng đã triển khai nhưng chưa kịp tiến độ hoặc chưa thể triển khai trong số 73 dự án bởi liên tục gặp các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục hay nguồn vốn. Đến năm 2020, nguồn vốn đầu tư công rất...Đọc tiếp