Đà Nẵng ngừng tiếp nhận hồ sơ đất đai trực tiếp

Văn phòng Đăng ký đất đai vừa có thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ đất đai trực tiếp. Mới đây (6-4), Văn phòng Đăng ký đất đai – Sở Tài Nguyên & Môi trường Đà Nẵng vừa ban hành văn bản thông báo ngừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết...Đọc tiếp