Đà Nẵng: Sẽ bị đuổi việc nếu “ngâm” hồ sơ đất của dân

Nhân viên ở những chi nhánh văn phòng đăng ký đất phải viết bản cam kết không lưu giữ hoặc không còn “ngâm” hồ sơ đất của người dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực tham nhũng của Chủ tịch UBND TP Đà...Đọc tiếp