Đà Nẵng thanh tra hàng loạt dự án liên quan đến xây dựng

Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch chuẩn bị thanh tra hàng loạt dự án liên quan đến xây dựng. Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các sàn giao dịch bất động sản khi thành lập và hoạt động để bảo đảm tính kỷ...Đọc tiếp