Đà Nẵng thiết kế khung giá đất theo hướng kích cầu thị trường

Đà Nẵng đã sửa đổi, điều chỉnh lần 2 khung giá đất mới giai đoạn 2020-2024 so với dự thảo khung giá đất trình HĐND thành phố vào tháng 12/2020. Với lần sửa đổi này, Đà Nẵng thiết kế khung giá đất theo hướng kích cầu thị trường, thuận lợi để thu hút đầu tư....Đọc tiếp