Đà Nẵng: Thu hồi dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước

UBND thành phố Đà Nẵng cùng các bên liên quan đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thu hồi khu đất 29ha theo quy định của pháp luật. Việc này sẽ đảm bảo quyền lợi cho công dân trong vùng dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước. Vào...Đọc tiếp