Đà Nẵng trình Thủ tướng đồ án quy hoạch chung vào tháng 5/2020

Vừa qua, theo kế hoạch tiến độ được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt, văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng cho biết, đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố dự kiến sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5/2020. Theo đó, hiện nay, các sở, ngành Đà Nẵng...Đọc tiếp