Đà Nẵng từng bước phát triển hạ tầng và giao thông thông minh

Gần 20 năm đã qua, thành phố Đà Nẵng đã tập trung ưu tiên nhiều nguồn lực lớn vào việc đầu tư để phát triển các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Nhờ thực hiện tốt việc quy hoạch và tìm kiếm nguồn lực cho đầu tư xây dựng nên...Đọc tiếp