Đầu tư bất động sản nhỏ lẻ: “Nên… khờ một chút”

Những ngày sau giãn cách Covid-19, bất động sản từ chỗ đứng yên, trầm lắng và gần như đóng băng bỗng sôi động trở lại. Sự sôi động đặc biệt tập trung ở một số địa phương, dự án cục bộ, có được thông tin tích cực về các dự án hạ tầng trọng điểm, và được chủ đầu tư “thêm...Đọc tiếp