Dịch chuyển Đô thị Đà Nẵng về huyện Hòa Vang

Tại hội thảo phản biện Dự án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đơn vị tư vấn Surbana Jurong (Singapore) đã đưa ra ý tưởng dịch chuyển Đô thị Đà Nẵng về huyện Hòa Vang nhằm đáp ứng thực trạng quỹ đất còn hạn...Đọc tiếp