Dự án đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng kém an toàn giao thông!

Dự án đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng, từ đoạn La Sơn đến Túy Loan, đến hiện tại đang trong giai đoạn thi công và có rất nhiều danh sách hạng mục chưa được hoàn thiện. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho con người và các phương tiện....Đọc tiếp