Dự án nâng cấp mở rộng cảng cá Thọ Quang thi công chậm tiến độ

Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (NN & PTNT) phê duyệt từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Dự án nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang do Sở NN & PTNT Đà Nẵng làm chủ...Đọc tiếp