Giải quyết điểm nghẽn về nguồn lực đất đai

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với Ban Kinh tế- Ngân sách thành phố vào ngày 27-11 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 và chú trọng giải quyết  điểm nghẽn về nguồn lực đất đai. Đại biểu HĐND thành phố, Phó Giám đốc sở Công...Đọc tiếp