Hàng trăm khách hàng Cocobay Đà Nẵng kêu cứu ngay trong đại dịch CORONA

“Phản đối Thành Đô chiếm dụng vốn khách hàng”, “Đức Thành Cocobay xù nợ, quỵt nợ”, “Thành Đô trả nhà cho chúng tôi”. Đây là một trong những nội dung trong băng rôn mà hàng trăm khách hàng Cocobay Đà Nẵng kêu cứu ngay trong mùa đại dịch Corona tại trụ sở Công ty Thành...Đọc tiếp