Hậu Covid 19: Cú hích từ BĐS công nghiệp Đà Nẵng

Doanh nghiệp nước ngoài vẫn đang duy trì các hoạt động đầu tư, cũng như tiếp tục sản xuất trong các xưởng của Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Điều này cho thấy tiềm năng của thị trường BĐS công nghiệp Đà Nẵng vẫn có cơ hội phát triển dù chịu tác động của Covid-19....Đọc tiếp