Hơn 200 hộ dân mua nhà tại Dự án Đa Phước được bảo vệ thế nào?

UBND thành phố Đà Nẵng được giao thu hồi dự án Khu đô thị quốc tế mới Đa Phước theo quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Điều này khiến hơn 200 hộ dân mua nhà tại dự án Đa Phước này vô cùng lo lắng vì không biết quyền lợi...Đọc tiếp