Họp đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng

Ngày 25/2, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp trực tuyến với các đơn vị tư vấn là Công ty Sakae Corporate Advisory và Liên danh Surbana Jurong Consultants PTE LTD. Buổi họp đề cập đến nội dung kinh tế – xã hội liên quan đến Đồ án điều chỉnh quy hoạch...Đọc tiếp