Khi nào bị trả hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai?

Tranh chấp đất đai là việc không thể tránh khỏi khi hai bên không thể nào giải quyết được các vấn đề liên quan đến đất đai. Thường thì thương lượng để giải quyết, nhưng nếu không thương lượng được thì cách cuối cùng là khởi kiện. Tuy nhiên, khởi kiện về việc tranh chấp...Đọc tiếp