Không dễ để khởi động lại dự án Làng Đại học Đà Nẵng

Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch dự án Làng Đại học Đà Nẵng từ năm 1997. Thế nhưng, dự án vẫn chưa triển khai trong 22 năm qua vì nhiều lý do. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc, trong năm 2020, dự án này sẽ khởi động...Đọc tiếp