Kỳ 1: Đột phá sau 20 năm chia cắt – “Kế sách” để Quảng Nam phát triển bền vững

Để Quảng Nam có bước đột phá sau 20 năm chia cắt, chính quyền tỉnh cần có chiến lược đô thị hóa như thế nào? Đây là vấn đề được các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý cùng nhau phân tích, tìm lời giải để lãnh đạo tỉnh có thể khai thác tối...Đọc tiếp