Kỳ 2: Nhận diện rõ cơ hội và thách thức – “Kế sách” để Quảng Nam phát triển bền vững

Quá trình phát triển đô thị và kinh tế – xã hội của Quảng Nam thời gian qua phát triển theo hai hướng tích cực lẫn tiêu cực, và theo đó là những vấn đề cần điều chỉnh. Để kịp thời điều chỉnh phương hướng phát triển thì việc tất yếu phải làm là nhận diện...Đọc tiếp