Kỳ cuối: Định hình khung phát triển – “Kế sách” để Quảng Nam phát triển bền vững

Nhằm đưa Quảng Nam trở thành mô hình mẫu trong việc định hình khung phát triển hệ thống đô thị thì chính quyền tỉnh cần làm gì và làm như thế nào? Qua cách nhìn nhận của các nhà lãnh đạo, các chuyên gia và các nhà khoa học, những vấn đề này sẽ được...Đọc tiếp