Làm cách nào để có sổ đỏ hợp pháp?

Hầu hết mọi người đều muốn có trong tay quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, pháp luật chỉ bảo vệ người sử dụng đất khi họ có quyền sử dụng đất hợp pháp. Vậy, làm thế nào để có sổ đỏ hợp pháp? Bộ Luật Dân sự 2015, điều 115 quy định rằng quyền sử...Đọc tiếp