Loại đất nào được chuyển mục đích sử dụng mà không phải xin phép trong năm 2020?

Việc tự chuyển mục đích sử dụng đất là việc tùy vào mong muốn của mỗi người dân. Có thể một vài trường hợp, bạn sẽ phải xin phép các cơ quan thì mới có thể chuyển mục đích được nhưng một vài trường hợp, người dân có thể không cần phải xin phép cơ...Đọc tiếp