Phát hành trái phiếu doanh nghiệp BĐS có thể tăng 80-90% trong 2020

Dự báo trong năm 2020, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp BĐS có thể sẽ bùng nổ. Dự báo trong thời gian tới, mức phát hành có thể tăng đến 80-90%, đạt hơn 200.000 tỷ đồng.  Theo số liệu từ Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) cho thấy, trong...Đọc tiếp