Quảng Nam – Xây dựng khu đô thị hơn 25ha

Khu đô thị Hưng Thịnh tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn vừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt quy hoạch dự án khu đô thị hơn 25ha. Cùng với đó, chỉnh quyền tỉnh cũng ban hành Quy định quản lý xây dựng dự án này kèm theo đồ án Quy hoạch chi...Đọc tiếp