Rất đông người có thu nhập cao mua dự án dành cho người có thu nhập thấp

Chung cư An Trung 2 tại Đà Nẵng là dự án dành cho những người có thu nhập thấp. Thế nhưng, qua việc thanh tra, nhiều người có thu nhập cao, có nhiều nhà đất vẫn mua được căn hộ cho người thu nhập thấp này. Chung cư thu nhập thấp được mua bởi thu...Đọc tiếp