sổ hồng

Việc các nhà đầu tư mua đất, mua nhà nhưng phải chờ đợi để được cấp các loại giấy tờ quan trọng như giấy chứng nhận, sổ đỏ, sổ hồng,… Do đó, để khắc phục được những vấn đề đó, hiện nay nhà nước đã ban hành các Nghị định mới về việc phạt tiền...Đọc tiếp