Sở Xây dựng Đà Nẵng hạn chế công trình siêu mỏng

Thực hiện Thông tư  07/2019 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có văn bản quy định hạn chế công trình siêu mỏng. Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các quận, huyện, chủ đầu tư… trên địa bàn thành phố nghiêm túc chấp hành quy định tầng cao công trình....Đọc tiếp