Thành phố Đà Nẵng cần sớm khai phóng nguồn lực đất đai

Nguồn lực đất đai của Đà Nẵng đang bị trói buộc, chưa thể khơi mở, tạo động lực phát triển. Nếu giải phóng được nguồn lực từ đất thì con số 53 ngàn tỷ đầu tư công cho giai đoạn tiếp theo chưa là gì… Đó là chia sẻ của Chủ tịch UBND TP Đà...Đọc tiếp