Thu hồi công văn dừng cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ ở Đà Nẵng

Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết vừa đề nghị thu hồi các công văn liên quan đến việc tạm dừng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thẩm định, cấp phép xây dựng mới nhà ở riêng lẻ kết hợp thương mại dịch vụ. Ngày 30/6/2020, Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết đã gửi...Đọc tiếp